Apakah Betul Nabi Khidir AS Masih Hidup Hingga Saat Ini? Berikut Penjelasannya

Apakah Betul Nabi Khidir AS Masih Hidup Hingga Saat Ini? Berikut Penjelasannya

Sebagian riwayat mengatakan kalau Nabi Khidir masih hidup sampai disaat ini, namun terdapat pula komentar yang melaporkan kalau Nabi Khidir sudah wafat semenjak lama. Perbandingan komentar yang mencolok ini diakibatkan oleh ketiadaan dalil pasti tentang asal- usul nabi Khidir, apalagi Al Quran dalam surat al- Kahfi cuma menyebut Nabi Khidir dengan sebutan“ seorang hamba yang telah Kami beri rahmat dari sisi Kami dan sudah Kami Ajari ilmu dari sisi Kami.”

Ibnu Ishaq pula di dalam karyanya yang berjudul al- Mubtada’ cuma mengatakan kalau Nabi Khidir memanglah berusia panjang, namun tidak disebutkan angka nyatanya. Ibnu Ishaq mengatakan kalau para teman- temannya mengantarkan kalau kala kematian sudah terletak di hadapan Nabi Adam, Nabi Adam mengumpulkan segala anaknya serta mengatakan,“ Sebetulnya Allah hendak merendahkan siksaan kepada para penduduk bumi. Oleh karena itu, bawalah jasadku ini ke dalam gua serta kuburkan saya di negara Syam( saat ini bernama Syria)”.

Begitu pula kala bencana banjir bandang, Nabi Nuh berpesan kepada anak- anaknya,“ Sebetulnya Nabi Adam sudah berdoa kepada Sang Pemilik Semesta supaya memanjangkan umur orang yang menguburkan jasadnya sampai hari kiamat. Alhasill, tidak terdapat satu orang juga yang menguburkan jasad Nabi Adam kecuali Nabi Khidir yang bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam buat memanjangkan umur Nabi Khidir sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah sendiri”.

Komentar yang lain malah menyangkal kalau Nabi Khidir dapat hidup sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Ali bin Musa ar- Ridha serta Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Abu Bakar an- Naqqasy dalam tafsir- nya mengatakan kalau Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Abu Bakar an- Naqqasy pula meningkatkan kalau Imam Bukhari sempat ditanyai ihwal“ Apakah Nabi Khidir masih hidup?” serta Imam Bukhari menolak komentar yang melaporkan kalau Nabi Khidir masih hidup dengan hadis,“ Di penghujung seratus tahun ke depan, tidak tersisa seseorang juga di atas muka bumi ini.”( H. R al- Bukhari).

Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya serta Ibnu Umar pula menunjang komentar Abu Bakar an- Naqqasy. Mereka berdua melaporkan kalau Nabi Khidir sudah meninggal sekalian menyangkal kalau Nabi Khidir hidup kekal sampai disaat ini. Abu Fadhl al- Mursy berkata kalau bila Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir wajib mendatangi Nabi Muhammad buat beriman serta mengikuti dia. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits riwayat Imam Ahmad yang berbunyi“ Bila Musa masih hidup, hingga tiada jalan lain bagi- nya kecuali mengikuti( ajaran)- ku”.

Terlepas dari kebenaran umur Nabi Khidir, satu perihal yang wajib kita yakin merupakan Nabi Khidir sempat hidup di bumi serta ini tidak boleh disangkal oleh siapapun.

Wallahu A’ lam 

Iklan Atas Artikel

SPONSOR

Iklan Tengah Artikel 1

Sponsor

Iklan Tengah Artikel 2

SPONSOR