Apa Itu Ulul Azmi? Berikut Nabi-Nabi Ulul Azmi Dan Kisahnya

Apa Itu Ulul Azmi? Berikut Nabi-Nabi Ulul Azmi Dan Kisahnya
Ilustrasi Foto : Pixabay

Nabi serta Rasul diutus oleh Allah SWT buat mengantarkan kebenaran serta membimbing umatnya ke jalur yang benar. Para Nabi serta Rasul yang diutus oleh Allah yang disebutkan dalam Alquran berjumlah 25 orang. Tiap- tiap Nabi serta Rasul mempunyai riwayat dan ceritanya masing- masing dalam menegakkan ajaran tauhid.

Di samping itu, jumlah Nabi serta Rasul sesungguhnya banyak, akan tapi terdapat sebagian yang tidak dikisahkan di dalam Alquran. Pasti saja perihal ini sebab kehendak Allah SWT. Dalam suatu surah Allah SWT berfirman:

“ Kami sudah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu.”( Al- Mu’ min: 78)

Dikutip dari halaman NU Online, biasanya umat muslim memahami Nabi serta Rasul berjumlah 25 orang. Para Nabi serta Rasul ini dikisahkan dalam Al Quran bersumber pada riwayatnya masing- masing. Nama- nama tersebut di antara lain Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya’ qub, Yusuf, Ayyub, Syu’ aid, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa’, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad.

Berikutnya, di antara 25 orang tersebut, ada 5 Rasul yang mempunyai kelebihan istimewa sehingga sering diucap ulul azmi, yang maksudnya para Nabi serta Rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa. Lalu siapa saja Nabi serta Rasul yang diberi gelar ulul azmi?

Nama- Nama Nabi Ulul Azmi

Kata ulul azmi berasal dari 2 kata, ialah ulul serta azmi. Makna dari kata ulu ataupun uli merupakan mempunyai, sebaliknya azmi berarti tekad ataupun keteguhan hati yang kokoh.

Hingga ulul azmi diartiakan bagaikan seseorang yang mempunyai ketabahan, kesabaran serta keuletan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sucinya sebagai rasul, meski mengalami bermacam rintangan. Berikut ini 5 nama Nabi yang diberi gelar ulul azmi.

1. Nabi Nuh A. S

2. Nabi Ibrahim A. S

3. Nabi Musa A. S

4. Nabi Isa A. S

5. Nabi Muhammad SAW

Tidak hanya mempunyai perilaku keteguhan serta ketabahan hati yang besar, para Nabi ulul azmi pula dikaruniai mukjizat oleh Allah SWT. Dikutip dari halaman NU Online, Mukjizat ialah suatu peristiwa di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah lewat rasul serta nabi- Nya buat meyakinkan ataupun membetulkan kenabiannya.

Mukjizat dipecah jadi 2 tipe, ialah berisfat material serta immaterial. Ada pula mukjizat material dimaksud bagaikan mukjizat yang bisa disaksikan oleh para kalangan tempat Nabi serta Rasul mengantarkan risalah lewat indera mereka. Setelah itu mukjizat immaterial dimaksud bagaikan mukjizat yang tidaMk bisa disaksikan oleh indera, tetapi bisa dialami memakai ide serta benak.

Lalu apa saja mukjizat yang diberikan para Nabi ulul azmi? Ikuti penjelasannya berikut ini:

1. Nabi Nuh

Nabi Nuh menemukan mukjizat dari Allah SWT berbentuk keselamatan dikala berlangsung banjir bandang. Pada masa itu Allah SWT memberikan azab banjir bandang untuk kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran- ajaran yang dibawa dia. Dikala kejadian banjir bandang berlangsung, Nabi Nuh beserta para pengikutnya berhasil selamat sebab berada di dalam bahtera yang telah mereka buat tadinya.

2. Cerita Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim hidup pada era kekuasaan Raja Namrud, di mana dikala itu banyak warga yang masih menyembah berhala. Salah satu metode yang dicoba Nabi Ibrahim buat menghindari warga supaya tidak menyembah berhala yakni menghancurkan berhala- berhala tersebut.

Terang saja perihal ini membuat Raja Namrud marah serta berikan hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Tetapi atas kehendak Allah SWT, Nabi Ibrahim bisa selamat dari panas api membakarnya. Sebagaimana dalam salah satu surah Al Quran berikut ini, yang maksudnya:

Mereka berbicara:“ Bakarlah ia dan bantulah ilah- ilah kamu, bila kamu betul- betul hendak bertindak. Kami berfirman:“ Hai api jadi dinginlah, serta jadi keselamatanlah untuk Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan itu mereka orang- orang yang sangat merugi.”( QS. Al- Anbiya’ ayat 68- 70).

3. Nabi Musa

Allah SWT membagikan mukjuizatnya kepada Nabi Nuh berbentuk tongkat yang bisa jadi seekor ular. Tidak cuma itu, tongkat tersebut pula sanggup membelah laut merah jadi suatu jalur, sehingga Nabi Musa serta para pengikutnya sukses selamat dari kejaran Firaun.

4. Nabi Isa

Mukjizat Nabi Isa salah satunya merupakan bisa mengobati orang- orang buta, menghidupkan orang- orang yang wafat dunia. Tidak hanya mempunyai mukjizat yang bersifat material, Nabi Isa pula mempunyai mukjizat immaterial berbentuk kitab Injil.

5. Nabi Muhammad

Salah satu mukjizat nabi Muhammad yang bisa membelah bulan jadi 2. Kejadian ini terjalin pada dikala penduduk Mekkah memohon supaya Rasulullah meyakinkan kenabiannya. Alasannya, pada era itu orang- orang kafir tidak memercayai kalau Muhammad SAW ialah salah seseorang nabi utusan Allah SWT.

Dikutip dari NU Online, kejadian terbelahnya bulan ini tercantum dalam suatu hadits sahih, yang maksudnya:

Dari Anas, dia mengatakan: Penduduk Makkah memohon Nabi supaya menunjukkan sesuatu bukti kenabian pada mereka, hingga Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan.( HR Bukhari)

Tidak cuma itu, Nabi Muhammad SAW pula bisa menghasilkan air di sela- sela jari tanganya serta pastinya kitab suci Al- Quran yang sampai saat ini masih dialami umat islam.

Iklan Atas Artikel

SPONSOR

Iklan Tengah Artikel 1

Sponsor

Iklan Tengah Artikel 2

SPONSOR