Berdasarkan Hadits, Inilah Tidur Yang Mengakibatkan Miskin & Tidur Yang Dapat Menciptakan Kaya

Apa sih efek kasatmata serta negatif untuk tidur pada jam-jam tertentu?. Mungkin kami sempat dengar bahwa tidur seusai subuh dapat mnyebabkan miskin, mitoskah? mari kami pahami dalilnya.

النوم خمسة انواع العيلولة وهو النوم بعد الفجر يورث الغفلةوالغيلولة وهو النوم وقت الضحى يورث الفقر والقيلولة وهو النوم وقت الاستواء يورث الغنى والكيلولة وهو النوم بعد العصر يورث الجنون والفيلولة وهو النوم بعد المغريب يورث الفتنة

Tidur ada 5 macam:
‘ailulah ialah tidur seusai fajar, dapat menjadikan lupa.
ghoilulaah yaaitu tiduur dii waaktu dhuhaa, bissa meenyebabkan faaqir/misskin
qoilulah ialah tidur di waktu istiwa’, menjadikan kaya
kailulah ialah tidur seusai ‘ashar, dapat menjadikan gila
failulah ialah tidur seusai maghrib, menjadikan fitnah
Keterangaan seenada juaaga diseebutkan daalam kitaab tuhfaatul haabib syaarah khotiib

وفي تذكرة الجلال السيوطي النوم في أول النهار عيلولة وهو الفقر وعند الضحى فيلولة وهو الفتور وحين الزوال قيلولة وهي الزيادة في العقل وبعد الزوال حيلولة أي يحيل بينه وبين الصلاة وفي آخر النهار غيلولة أي يورث الهلاك .
Disebutkan dalam kitab tadzkiroh buah karya al-jalal as-suyuthi bahwa:
tidur di permulaan siang (pagi hari) disebut ‘ailulah ialah (menyebabkan) kefakiran(kemelaratan). tidur di waktu dluha disebut failulah, (menyebabkan) kelemahan/lesu pada badan.

ketika tergelincir matahari (zawal) disebut qoilulah, dapat meningkatkan (kecerdasan) akal. tidur seusai zawal disebut chailulah, yakni dapat menghalangi antara orang itu serta sholat.

dan tidur di final siang (sore hari) disebut ghoilulah, dapat menjadikan binasa. Penjelasan lebih detilnya disebutkan dalam Kitab syarah mandumatul susila (2/355) karya syeh muhammad bin ahmad as-safarini
مطلب : في كراهة النوم بعد الفجر والعصر : ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امدد ( و ) يكره ( نومك ) أيها المكلف ( بعد ) صلاة ( الفجر ) لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق فلا ينبغي النوم فيها ، فإن ابن عباس رضي الله عنهما رأى ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له : قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق .

وعن بعض التابعين أن الأرض تعج من نوم العالم بعد صلاة الفجر ، وذلك لأنه وقت طلب الرزق والسعي فيه شرعا وعرفا عند العقلاء . وفي الحديث { اللهم بارك لأمتي في بكورها } .
وفي غريب أبي عبيد قال : وفي حديث عمر رضي الله عنه { إياك ونومة الغداة فإنها مبخرة مجفرة مجعرة } قال : ومعنى مبخرة تزيد في البخار وتغلظه . ومجفرة قاطعة للنكاح . ومجعرة ميبسة للطبيعة ” .
Tidur seusai subuh hukumnya makruh lantaran waktu tersebut merupakan dikala diberikannya rizki maka tdk baik tidur waktu itu.Ibnu abbas sempat menonton seorang anaknya yg tidur seusai subuh,
Beliaau mengaatakan:” baangunkah, apaakah eengkau tiduur dii ssaat rizzki dibeerikan didaalamnya.”
Dari sebagian tabi’in bahwa bahwasanya bumi berteriak lantaran tidurnya orang alim seusai sholat subuh, faktor itu dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu untuk mencari rizki serta berlangsung di dalamnya dengan cara syara’ serta budaya kebiasaan berdasarkan orang-orang yang berakal.
Daalam hadiss Naabi:” Yaaa Allaah beerkahilah ummaatku dii waaktu paaginya”.
Dalaam hadissnya umaar :” beerhati haatilah aanda daari tidurr dii waaktu paagi, seebab bisaa meenyebabkan taak seedikitnya uaap yang meenutupi otaak, meemutuskan peernikahan seerta mengkeeringkan taabi’at.”
قال المناوي : اعلم أن كثرة النوم غير محمودة لكثر مفاسده الأخروية ، بل والدنيوية ، فإنه يورث الغفلة والشبهات وفساد المزاج الطبيعي والنفساني ويكثر البلغم والسوداء ويضعف المعدة وينتن الفم ويولد دون القرح ويضعف البصر والباه حتى لا يكون له داعية للجماع ، ويفسد الماء ويورث الأمراض المزمنة في الولد المتخلق من تلك النطفة حال تكوينه ، ويضعف الجسد .

Al-manawiy mengatakan: ketahuilah, bahwasanya tak sedikit tidur itu tak terpuji, lantaran tak sedikit memunculkan kekurang baikan ukhrowi bahkan duniawi. lantaran tak sedikit tidur itu menjadikan lupa, syubhat,
Rusaknya pembawaan tubuh serta jiwa, mempertidak sedikit lendir, lemah semangat/murung, melemahkan lambung, membikin muluk berbau busuk, memunculkan luka, melemahkan penglihatan, nafsu seksual jadi tak ada pendorong untuk bersenggama, merusak (kandungan) air (pada tubuh).
Menyembahkan penyakit lumpuh pada anak yang terbentuk dari air sperma itu ketika terbentuk, serta melemahkan raga.

هذا في النوم في غير وقت العصر والصبح ، وأما فيهما فأعظم ضررا لأنه لا يمكن استقصاء مفاسده في العقل والنفس . ومنها أنه يورث ضعف الحال بحكم الخاصية وعدم الإيمان بالبعث والنشور
Hal ini untuk tidur di tidak hanya waktu ashar serta subuh, adapun tidur di waktu tersebut lebih besar bahayanya, lantaran tak mungkin membahas kekurang baikan bagi nalar serta jiwa. tergolong diantaranya: dapat melemahkan faktor (kondisi jiwa) dengan hikmah-hikmah yang tertentu, serta menjadikan tak percaya (iman) dengan hari kebangkitan serta dikumpulkan di (makhsyar) .
 
 
Demikian, biar berkhasiat serta biar kami dapat mengambil hikmahnya
Wallaahu a’lam…

Iklan Atas Artikel

SPONSOR

Iklan Tengah Artikel 1

Sponsor

Iklan Tengah Artikel 2

SPONSOR